Betty Meyboom – De Jong


Woonplaats: Groningen

Betty Meyboom-de Jong (77 jaar) was tot haar pensioen in 2004 huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde. Van 2008-2016 voorzitter van het Nationale Programma Ouderenzorg dat tot doel had zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Kunst en cultuur hebben belangrijke invloed op welzijn. Zelf is Betty een hartstochtelijk lezer van romans, biografieen en thrillers, een liefhebber van klassieke muziek, vooral kamermuziek en opera en ze bezoekt vaak tentoonstellingen. Haar motto is: vitaal en zinvol oud worden.


Hugo Klomp


Woonplaats: Haren

Hugo Klomp (66 jaar) was tot aan zijn vervroegd pensioen Dean van School of Arts van de Hanzehogeschool Groningen. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed bij het Conservatorium in Groningen en is lid geweest van de faculteitsdirectie Kunsten Hanzehogeschool Groningen. Hugo is actief als vrijwilliger bestuurder bij tal van stichtingen op het gebied van kunst/cultuur. In het verleden bijvoorbeeld bij het Tschumipaviljoen en Dansacademie Lucia Marthas en thans bij, ZomerJazzFietsTour, Peter de Grote Festival en als penningmeester bij het GRID (Grafisch Museum). Hugo houdt van zon, reizen en muziek. Zijn motto is: kunst/cultuur “verrijkt” oud en jong.


Peter Molter


Woonplaats: Borger Compagnie

Peter Molter (62 jaar) is als projectontwikkelaar en projectleiding actief betrokken geweest op tal van culturele initiatieven in de provincie Groningen. Naast meerdere jaren ervaring in Samenlevingsopbouw in diverse gemeenten was hij beroepsmatig van 2008 – 2012 verantwoordelijk voor de coördinatie van het project Kleurrijk Dialoog en ontwikkeling en fondsverwerving + leiding voor het project Cultureel Dialoog en het Mannenproject, met de realisatie van tal van multiculturele evenementen, de ontwikkeling van wijktheater, dit alles in nauwe samenwerking met diverse etnische verenigingen, wijkbewoners en betrokken instellingen.

Als oprichter en voorzitter van de stichting MMC is hij al dertien jaren verantwoordelijk voor realisatie van diverse cursussen en activiteiten op het gebied van theater en muziek, inclusief de realisatie van diverse (jongeren)festivals, het project Filmwerkplaatsen voor jongeren en diverse projecten locatietheater in de Veenkoloniën, waaronder de Cultuurwerkplaats BC47. Zelf speelt Peter gitaar en geeft hij soms les in of schrijft hij aan zijn eigen theaterproducties. Zijn motto is: zelf actief in kunst en cultuur is voor ieder …en altijd

Beoordelingscommissie Pronkjewail Fonds